skip to Main Content

Tarieven Diëtist en Gewichtsconsulent

De diëtist is vrij toegankelijk. Dit houdt in dat er meestal zonder verwijzing van de huisarts een afspraak gemaakt kan worden. Enkele verzekeringsmaatschappijen werken hieraan echter niet mee waardoor een verwijsbrief van een (huis)arts noodzakelijk is om voor vergoeding van de consulten in aanmerking te komen. Voor de zekerheid is het daarom aan te raden om een verwijsbrief aan de huisarts te vragen.

Standaard wordt er 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering aan diëtetiek. Het eigen risico wordt in alle gevallen altijd eerst aangesproken. Met een aanvullende verzekeren worden er soms meer uren vergoed. Deze uren worden vergoed wanneer het eigen risico is opgemaakt en de vergoeding vanuit de basispolis is verbruikt.

Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Met ingang van 2019 heeft Diëtistenpraktijk De Voedingsschaal een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. Informeer zelf bij de zorgverzekeraar in hoeverre zij de behandeling vergoeden.

Wanneer er geen dieetadvies nodig is, maar een voedingsadvies van een gewichtsconsulent, dan wordt dit door een aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Informeer bij de zorgverzekering of dit het geval is.
De tarieven van de gewichtsconsulent zijn gelijk aan de tarieven van de diëtist, alleen wordt er bij dit tarief nog 21% BTW berekend.

Tarieven 2019

Indien de consulten voor eigen rekening zijn, gelden de volgende tarieven:

Basistarief 15 minuten € 15,00
Eerste consult 60 minuten € 75,00
Vervolgconsult lang 30 minuten € 30,00
Vervolgconsult kort 15 minuten € 15,00
Telefonisch consult 15 minuten € 15,00
Eerste consult huisbezoek 60 minuten consult en 30 minuten indirect € 90,00
Vervolgconsult huisbezoek 30 minuten € 30,00
Toeslag bij huisbezoek   € 20,00

De totaal bestede tijd die de diëtist in rekening brengt, wordt altijd afgerond op kwartieren. Het uitschrijven van een recept, het beantwoorden van vragen via telefoon of e-mail of het maken van suppletie advies wordt gerekend als een consult van 15 of 30 minuten.

Een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Bij een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde consult-tijd in rekening gebracht, minimaal €15,- . Deze kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Print

Back To Top