skip to Main Content

De diëtist is vrij toegankelijk. Dit houdt in dat u zonder verwijzing van de huisarts een afspraak kunt maken.

Standaard wordt er 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering aan diëtetiek. Het eigen risico wordt in alle gevallen altijd eerst aangesproken. Bent u aanvullend verzekerd dan worden er soms meer uren vergoed. Deze uren worden vergoed wanneer het eigen risico is opgemaakt en de vergoeding vanuit de basispolis is verbruikt.

Neem dus eerst contact op met uw zorgverzekeraar en vraag goed na hoeveel u vergoed krijgt

Met ingang van 2019 heeft Diëtistenpraktijk De Voedingsschaal een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. Op dit moment  (oktober 2018) slechts met een enkele zorgverzekeraar omdat het afsluiten van een contract voor 2018 niet bij alle verzekeraars meer mogelijk was. (Neem contact op om te vragen met welke verzekeraars een contract is afgesloten.)

Op het moment dat geen contract is afgesloten komt u wel voor een consult in aanmerking.  U kunt dan zelf uw factuur indienen bij uw zorgverzekeraar en krijgt een groot deel van de kosten vergoed. De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar.

Via onderstaande link kunt u zien wat de vergoedingen zijn bij de verschillende zorgverzekeraars:

Overzicht vergoeding Diëtetiek vanuit de Basisverzekering 2018

Tarieven 2018

Indien u de consulten zelf betaalt gelden de volgende tarieven:

Basistarief 15 minuten € 15,00
Eerste consult 60 minuten consult en 15 minuten indirect € 75,00
Vervolgconsult lang 30 minuten € 30,00
Vervolgconsult kort 15 minuten € 15,00
Telefonisch consult 15 minuten € 15,00
Eerste consult Huisbezoek 60 minuten consult en 30 minuten indirect € 90,00
Vervolgconsult Huisbezoek 30 minuten € 30,00
Toeslag bij huisbezoek   € 20,00

 

Het uitschrijven van een recept, het beantwoorden van vragen via telefoon of e-mail of het maken van suppletie advies wordt gerekend als een consult van 15 of 30 minuten.

Voor gecontracteerde zorg gelden vastgestelde tarieven per zorgverzekeraar.

Behandeltijd

Een consult bestaat uit twee componenten:

  1. Directe tijd
    De tijd dat u  “direct” contact hebt gehad met de diëtist tijden het consult, via de telefoon of via de mail..
    .
  2. Indirecte tijd
    De tijd die de diëtist o.a. nodig heeft om uw persoonlijk advies te berekenen en samen te stellen, om de verwijzer te informeren, het registreren van uw gegevens in uw dossier etc. U bent hier doorgaans niet bij aanwezig.

De totaal bestede tijd die de diëtist in rekening brengt, wordt altijd afgerond op kwartieren.

Een afspraak dient u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde consult-tijd in rekening gebracht, minimaal €15,- . Deze kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Als de zorg van een diëtist niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, dient u de kosten zelf te dragen. Na afloop van het consult dient u contant te betalen. De factuur krijgt u per mail toegestuurd.  De factuur kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Print

Back To Top