skip to Main Content

De Voedingsschaal biedt met het Kik for Kids programma vol leuke en leerzame oefeningen, spelletjes en opdrachten, een bewezen behandelmethode om kinderen naar een gezond te gewicht te begeleiden. Gezond eten en voldoende beweging zijn van belang voor de lichamelijke als geestelijke ontwikkeling van kinderen in alle leeftijdsgroepen. Laat ons uw kind helpen naar een goede balans in voeding, beweging en gezond opgroeien.

Kinderen met overgewicht sterk toegenomen

Het aantal kinderen met overgewicht is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Volgens cijfers van het CBS was er in 2013 bij 13% van de kinderen in de leeftijd van 2-20 jaar sprake van overgewicht en bij 3% van obesitas. Door de huidige levensomstandigheden in ons computertijdperk, is dit aantal steeds aan het toenemen.

Begeleiding voor ouders en kinderen

In ons behandelprogramma Kik for Kids worden ouders intensief betrokken bij de behandeling en begeleiding, om het succes zo groot mogelijk te maken. Het Kik for Kids is geen speciaal dieet om af te vallen, maar wel een behandelprogramma voor kinderen in de leeftijd van 4-8, 9-13 en 14-16 jaar die zich willen inzetten om gemotiveerd een gezondere levensstijl aan te leren. Daarbij hebben wij uw hulp als ouder ook nodig, zodat u uw kind thuis verder kan begeleiden en ondersteunen.

Inhoud Kik for Kids programma

Globaal ziet het ons programma er als volgt uit:

  • Intakegesprek met kind en ouders
  • Spelenderwijs ontdekken wat gezonde eet en beweeggewoontes zijn
  • Stapsgewijs het voedingspatroon aanpassen samen met de ouders
  • Stimulans om samen met ouders meer te leren bewegen
  • Inzicht krijgen in het eigen eet en beweeggedrag
  • Vergroten van kennis van ouders en kind over voeding en gezonde leefstijl
  • Vergroten van het zelfvertrouwen van het kind

Daarnaast ook aandacht voor de smaakontwikkeling van het kind, het opvoedklimaat, slaappatroon, tv-kijken, zit-gedrag, omgang met vriendjes en vriendinnetjes, ervaringen met plagen of pesten en het gebit.

De begeleiding kan zowel individueel als binnen een groep plaatsvinden. Dit is afhankelijk van uw kind zijn wensen en behoefte. De duur van de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag. Gemiddeld duurt het Kik for Kids programma 4- 24 maanden.

Een gezond gewicht bij kinderen

In ons programma Kik for Kids begeleiden wij kinderen in de leeftijd van 4-8, 9-13 en 14-16 jaar naar een gezond gewicht. Hier leggen wij de focus op het aanleren van een gezond eet, leef en beweegpatroon dat makkelijk vol te houden is.

Kinderen met speciale behoeften

Heeft uw kind door bepaalde omstandigheden extra aandacht nodig of heeft uw kind bepaalde overgevoeligheden voor voedsel, allergieën of heeft uw kind andere voedings- of gedragsproblemen? Dan kunt u ook bij ons terecht voor maatwerk voedingsadvies of hulp door de gewichtsconsulent voor extra persoonlijke begeleiding. Dat kan ook als u of uw kind voorstander is van vegetarisch of veganistisch eten.

Back To Top